Kazım Dirik Mah, Kazımdirik Mahallesi, Üniversite Caddesi No: 72, Daire: 514 35100, 35730 Bornova/İzmir

ÇED MUAFİYET BELGESİ

çed-belgesi

Çed Muafiyet Belgesi

Şirketlerin yapacakları faaliyetler çerçevesinde çevreye zarar vermemeleri istenir. Çalışmaların çevreye etkisini değerlendirmek üzere hazırlanan ÇED raporu bazı durumlarda istenmez ve firma muaf tutulur. Bu ÇED muafiyet belgesi nasıl alınır? konusu da bu bağlamda incelenmesi gereken konulardandır. Kapsam dışı işlemler statüsünde değerlendirilen bu muafiyet durumu firmaların belirli evrakları düzenleyerek başvuru yapması ile alınabilmektedir.