Kazım Dirik Mah, Kazımdirik Mahallesi, Üniversite Caddesi No: 72, Daire: 514 35100, 35730 Bornova/İzmir

TÜBİTAK 1501 SANAYİ ARGE PROJE DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK_logo.svg

TÜBİTAK 1501 SANAYİ ARGE PROJE DESTEK PROGRAMI

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların
desteklenen projeler ile firmaların;
* uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
* yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması
* güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi
*ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
*proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
* üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
amaçlanmaktadır