Kazım Dirik Mah, Kazımdirik Mahallesi, Üniversite Caddesi No: 72, Daire: 514 35100, 35730 Bornova/İzmir

YERLİ MALI BELGESİ

Yerli Malı Belgesi

YERLİ MALI BELGESİ (YMB)

 

Kamu Kurumları tarafından düzenlenen mal alımı ihalelerinde, isteklilerin teklif ettiği malın Yerli Malı olduğunu gösteren belgedir.

Yerli Malı Belgesi Alımı İçin Genel Şartlar

       İlgili ürünün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi’ ne sahip Sanayi İşletmesi tarafından üretilmiş olması ve Sanayi Sicil Belgesinde yer alan üretim konusunun ürün ile aynı olması gerekmektedir.

Ürünün, tamamının Türkiye’ de üretilmesi ya da üretim sürecindeki önemli aşamaların ve ekonomik açıdan gerekli en son işçilik ve aşamanın Türkiye’ de yapılmış olması gerekmektedir.

Ürün ile ilgili yapılacak hesaplamalar neticesinde ulaşılan Yerli Katkı Oranı en az %51 olmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gereken Genel Konular

1.      Yerli Malı Belgesi (YMB) alınmak istenilen ürünün fiilen üretiminin yapılıyor olması gerekmektedir.

2.      İlgili ürüne, YMB düzenlenebilmesi için ürünün Firmanın Geçerliliği devam eden Kapasite Raporunda yer alması

3.      Kapasite Raporu dikkate alınarak aynı üretim adresi için düzenlenmiş ve geçerli bir Sanayi Sicil Belgesi bulunması gerekmektedir.

4.      Yerli Malı belgesi alınmak istenilen ürünün, Sanayi Sicil Belgesinde yer alan üretim konusu içerisinde yer alması gerekmektedir.