Kazım Dirik Mah, Kazımdirik Mahallesi, Üniversite Caddesi No: 72, Daire: 514 35100, 35730 Bornova/İzmir

Mal İhracatı Destekleri

ihracat

Mal İhracatı Destekleri

İhracat destekleri Ticaret bakanlığı vb. kurum ve kuruluşlar tarafından ihracata hazırlık, ihracatın geliştirilmesi, uluslararası markalaşma, pazarlarda kalıcı hale gelme için verilen karşılıksız hibe şeklinde verilen devlet destekleridir.