Kazım Dirik Mah, Kazımdirik Mahallesi, Üniversite Caddesi No: 72, Daire: 514 35100, 35730 Bornova/İzmir

TÜBİTAK 1505 ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK_logo.svg

TÜBİTAK 1505 ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı; yenilik tanımı çerçevesinde;
yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya
standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim
teknolojilerinin geliştirilmesi konularındaki projeleri kapsar.”