Kazım Dirik Mah, Kazımdirik Mahallesi, Üniversite Caddesi No: 72, Daire: 514 35100, 35730 Bornova/İzmir

TİCARET BAKANLIĞI ÜRÜN GELİŞTİRME VE TASARIM PROJE DESTEK PROGRAMI

yabanci-izin-belgesi

TİCARET BAKANLIĞI ÜRÜN GELİŞTİRME VE TASARIM PROJE DESTEK PROGRAMI

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için

 • İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,·
 • Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları
 • Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları,

  olmak üzere proje bazında %50 oranında desteklenir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Önemli Hususlar·

 • Tasarımcı,modelist, mühendis ortaklara ödenen  brüt maaş ve benzeri diğer ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.· 
 • Web sitesi üyeliği kapsamında nihai tüketiciye yönelik olmayan, sektöre özgü yeni tasarım ve trendlerin yer aldığı web sitesi üyelikleri,·
 • Seyahat kapsamında tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket tarafından istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendisin ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenir.·
 • Şirketlerin harcama başvuru dosyaları üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri tarafından sonuçlandırılır.·
 • Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesinin destek kapsamına alındığı tarihten itibaren yılda bir kez tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket, Bakanlık uzmanları tarafından yerinde incelenir ve projeye ilişkin Değerlendirme Raporu hazırlanır.·
 •  Destek süresi max. 3 yıl olmakla birlikte, destek süresi sona eren Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin destek süresi, bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde, 2 yıl daha uzatılabilir.·
 •  Şirket başına max. 1 proje desteklenir.