Kazım Dirik Mah, Kazımdirik Mahallesi, Üniversite Caddesi No: 72, Daire: 514 35100, 35730 Bornova/İzmir

MİKRO VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE HIZLI DESTEK

5

MİKRO VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE HIZLI DESTEK

Destek programına, mikro ve küçük ölçekli işletmeler (MKİ’ler) başvurabilecektir. NACE Rev 2 faaliyet kodları arasında; Program Kapsamındaki Sektörler Tablosundaki kodlardan biri olan MKİ’ler başvurabilecektir. 2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma kriteri aranacaktır. Buna göre; Covid-19 salgınından önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ'ler başvuru yapabilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı mali kayıtlarına göre 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan ve İkinci Bileşene başvuran yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır. Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerdeki işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır. İşletmeler, Başvuru Formunu doldururken varsa yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş vergi – SGK borçlarını kapatacaklarını veya yasal sınırların altına indireceklerini veya tecil ya da taksitlendireceklerini beyan ederek başvuru yapabilecektir.