Kazım Dirik Mah, Kazımdirik Mahallesi, Üniversite Caddesi No: 72, Daire: 514 35100, 35730 Bornova/İzmir

TÜBİTAK 1602 PATENT DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK_logo.svg

TÜBİTAK 1602 PATENT DESTEK PROGRAMI

Destek Tanımı
Bu program kapsamında Türk Patent Enstitüsüne(TPE), Dünya Fikri Haklar Örgütüne(WIPO), Avrupa Patent Ofisine (EPO), Japonya
Patent Ofisine(JPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılacak olan patent başvuruları desteklenecektir.
Kimler Başvurabilir
TPE, WIPO, EPO, JPO veya USPTO’ dan herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu Uygulama Esasları kapsamında öngörülen
desteklerden faydalanabilirler.