Kazım Dirik Mah, Kazımdirik Mahallesi, Üniversite Caddesi No: 72, Daire: 514 35100, 35730 Bornova/İzmir

KOBİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI

5

Kobi Finansman destek programı

Bu Program; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında
küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve
düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde
gerçekleştirmek amacıyla, işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalarından
uygun koşullarda nakdî kredi temin edebilmeleri için faiz/kâr payı masraflarına Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından destek
sağlanmasına yönelik hususları kapsar.